Cursus stopt tijdelijk tot volgende persconferentie

Cursus stopt tijdelijk tot volgende persconferentie

De persconferentie heeft voor ons ook gevolgen.

Op donderdagavond na 20 uur mag geen horeca gebruikt worden. Daarom gaan de lessen in week 46 en week 48 niet door.

Omdat we de dinsdagmiddagles gelijk willen trekken met de donderdagavondles, is er in die weken op dinsdag ook geen les.

In week 47 is geen les gepland.

We hopen van ganser harte dat onze leden op creatief gebied thuis actief bezig blijven.

Na de persconferentie van 3 december a.s. hierover meer.