Cursus start weer in week 5

Cursus start weer in week 5

We mogen weer, we gaan de lessen volgende week hervatten.

De lestijden op dinsdagmiddag blijven gelijk, echter de donderdagavondles begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. We hebben les in week: 5, 6, 7, 8, 10 en 11..

We vragen, net als bij de horeca, bij binnenkomst een mondmasker te dragen.

We zorgen dat de tafels zo geplaatst zijn, rekening houdend met 1,5 meter afstand. Dan kun je als je gaat zitten, zelf kiezen mondmasker op of af. Bij opstaan en bewegen in de ruimte het mondmasker weer wel dragen. Bij klachten thuisblijven en/of testen.

Zorg voor geldige Corona QR- code?  Ook geüpdatet na de boosterprik. We zullen dit alleen de eerste les controleren.